• prowadzenie akt osobowych pracownika
  • prowadzenie ewidencji urlopowej
  • prowadzenie ewidencji chorobowej
  • prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP
  • obsługa zatrudniania osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło)
  • sporządzanie i przesyłanie do ZUS zgłoszeń, miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych
  • sporządzanie list płac we wszystkich wariantach
  • sporządzanie druków RMUA, RP7
  • rozliczenia PFRON
  • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11, PIT-8B)
  • sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT-4R)